Urganch davlat universitetining elektron ilmiy to'plamining 2018-II soni chop etildi.

To'plamni yuklab olish:

PDF variantni Yuklab olish  Fayl hajmi: 3,26 Mb
    


Urganch davlat universitetining elektron ilmiy to'plamining 2018-I soni chop etildi.

To'plamni yuklab olish:

PDF variantni Yuklab olish  Fayl hajmi: 4,41 Mb
    

Urganch davlat universitetining elektron ilmiy to'plamining 2-3 soni chop etildi.

To'plamni yuklab olish:

PDF variantni Yuklab olish  Fayl hajmi: 2,45 Mb
    

Urganch davlat universitetining elektron ilmiy to'plamining 1-soni chop etildi.

To'plamni yuklab olish:

PDF variantni Yuklab olish  Fayl hajmi: 3,64 Mb.